MittDatasenter

Godkjent for helsenett

Offentlige myndigheter stiler svært strenge krav til behandling og lagring av informasjon innenfor det Norsk helsevesenet. Det samme gjelder for kommunikasjon mellom de ulike aktørene (sykehus, laboratorium, legekontor osv). Serit har datasenter som har gått gjennom teknisk og sikkerhetsmessig vurdering og godkjenning hos Norsk Helsenett, og der det er inngått avtale som forplikter Serit til å etterleve helsesektorens krav til informasjonssikkerhet gjennom Norm for informasjonssikkerhet.

Serit har etablerte løsninger og rutiner som svarer disse kravene, og gjennom vårt datasenter, med tilhørende kommunikasjoner, sikrer dine behov.

Ta kontakt om du ønsker hjelp til å sikre dine IT-løsninger.

Referanser

Budapestklinikken

Are Fagerheim

Fagselger, Datasentertjenester

Vite mer?

Book et møte for uforpliktende demo