MittDatasenter

24/7 Support

Serit har eget supportsenter med døgnvakt 24/7. Førstelinjen er betjent av personer med lang erfaring og høy kompetanse innen drift og support. Alle som betjener denne funksjon skal være utdannet i og sertifisert som Microsoft System Administrator (MSA).

En førstelinje support med slik kompetanse og erfaring gir kort løsningstid og redusert behov for eskalering til 2. eller 3. linje support. Ofte løser førstelinje utfordringene på telefon når saken blir meldt inn. Verdien for kunden er kortere løsningstid og mer effektiv drift. Serit har døgnvakt med en reaksjonstid på max. 30 min. innenfor kjernetid og 1 time utenfor kjernetid. Ved betjent supportsenter og vakttelefon vil reaksjonstiden normalt være tilnærmet umiddelbar. Ekstra prioritert reaksjonstid og løsningstidsmål i nærmere bestemte perioder kan særskilt avtales.

3. linje er datasenterteamet som består av driftspesonell som er dedikert til oppgaven med å holde oppsyn med datasenteraktiviteten, overvåke, kontrollere og respondere på hendelser som måtte oppstå. Ved feilsituasjoner vil som regel dette teamet allerede være i gang med løsning før kunden selv merker at noe er galt.

Vi har også et tilbud for de av våre kunder som kun ønsker support innenfor arbeidstiden (8-17).

Are Fagerheim

Fagselger, Datasentertjenester

Vite mer?

Book et møte for uforpliktende demo