Data lagret i Norge

23. mars 2018 ble “Cloud Act” innført i USA. Loven gir myndighetene tilgang til data som amerikanske leverandører lagrer også utenfor landets grenser. Både persondata og forretningskritisk informasjon vil dermed kunne bli eksponert for utenforstående, selv om dataene rent faktisk lagres innenfor, for eksempel, EUs grenser.

MittDatasenter.no bygger på 7 Norske datasentre som er distribuert over hele landet. Det betyr at du som kunde alltid kan være sikker på at dine data forblir i Norge så lenge du ønsker det. Som en stor Norsk IT-leverandør vil Serit ikke være underlagt “Cloud Act”.

Noen fakta om tjenesten:

  • 7 lokasjoner i Norge
  • 734 kvadratmeter datarom
  • 161 rackplasser
  • 16 MW strømkapasitet

Status for tjenestene er for tiden:

Ta kontakt for mer informasjon eller en uforpliktende gjennomgang av din nåværende datasenterintallasjon.