MittDatasenter

Data lagret i Norge

23. mars 2018 ble “Cloud Act” innført i USA. Loven gir myndighetene tilgang til data som amerikanske leverandører lagrer også utenfor landets grenser. Både persondata og forretningskritisk informasjon vil dermed kunne bli eksponert for utenforstående, selv om dataene rent faktisk lagres innenfor, for eksempel, EUs grenser.

MittDatasenter.no bygger på 7 Norske datasentre som er distribuert over hele landet. Det betyr at du som kunde alltid kan være sikker på at dine data forblir i Norge så lenge du ønsker det. Som en stor Norsk IT-leverandør vil Serit ikke være underlagt “Cloud Act”.

Noen fakta om tjenesten:

    • 7 lokasjoner i Norge
    • 734 kvadratmeter datarom
    • 161 rackplasser
    • 16 MW strømkapasitet

 

Vi har tro på at valget av lokasjon for dine data har en betydning både i forhold til sikkerhet, integritet, men også tilgjengelighet og ytelse. Med edge computing har du dine data lokalisert nærmest mulig stedet der de behøves, kanskje til og med i dine egne lokaler. Core er Serits nettverk av datasenter i Norge som gir deg økt trygghet ved at dine data forblir i Norge. Med public cloud utnytter du fleksibiliteten og skalerbarheten som skyen gir deg.

Ta kontakt for mer informasjon eller en uforpliktende gjennomgang av din nåværende datasenterintallasjon.

Are Fagerheim

Fagselger, Datasentertjenester

Vite mer?

Book et møte for uforpliktende demo